Training & advies vakdidactiek kunsteducatie

Cleaner, Banksy, 2008 (?)
Cleaner, Banksy, 2008 (?)

 

Wij adviseren in vakdidactiek van CKV en Kunst Algemeen in het voortgezet onderwijs en bieden bijscholing aan met als doel het verbeteren van het kunstonderwijs. Voor middelbare scholen denken wij mee in het ontwerpen van kwalitatieve lessen voor de vakken Kunst Algemeen en CKV in de vorm van ontwerpprojecten, workshops en individuele begeleiding. Dit kan gecombineerd worden met het bezoeken van een museum om bepaalde docentvaardigheden te oefenen. 

Wij werken vaak samen het het Expertisecentrum Kunsttheorie. Dit is een platform van het landelijk expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken, waar de afdeling vakdidactiek Kunsttheorie van de lerarenopleiding (ILO) van de Universiteit van Amsterdam zich ten doel stelt de kwaliteit van het onderwijs in de kunsttheorie te verbeteren. Ze doet dat door het ontwikkelen, bijeenbrengen, delen en toepassen van vakdidactische kennis gericht op kunstanalyse, kunstgeschiedenis, kunst algemeen, CKV en museumeducatie. Het expertisecentrum kunsttheorie werkt aan vakdidactische producten, organiseert trainingen en geeft advies.

 

Het uitgangspunt is dat de leerlingen centraal staan en de juiste kennis en vaardigheden leren, in lijn met de examentermen, en deze flexibel kunnen toepassen in nieuwe situaties. Dit vergt een doordachte inrichting van de leerlijn en lessen. Kunsttheorie doceren is dan ook geen eenvoudige opgave. Wij helpen u graag vooruit!

 

Als u meer wilt weten over hoe de onderstaande onderwerpen goed toe te passen of in te voeren, informeer dan eens vrijblijvend via onderstaande contactknop, ook voor specifieke vraagstukken.

  • Constructive alignment, een samenhangend lesplan - van lesdoel, fasering, leeractiviteiten en werkvormen, en evaluatie en toetsing
  • Activerende werkvormen - leerling als producent van kennis, de docent als begeleider in samenhang met diverse visies op kunsteducatie
  • Flow in de klas - hoe stimuleer je flow in de klas en hoe kan dit gemeten en bijgestuurd worden
  • (Beter) Leren kijken naar kunst - slow looking
  • Visual Thinking Routines - hardop kijken 
  • Kunstanalyse - vaardigheid en begrippen per kunstvorm
  • Quickscan lessen op orde - APK van uw les, feedback en klankbord 

 

Maar ook als u gewoon geen tijd genoeg heeft, helpen wij u graag.

  • Nakijkwerk - met name voor onderzoekspapers, proefwerken, tentamens met antwoordmodel