Portfolio opdrachtgevers


Het Lyceum VOS, Vlaardingen

Docententraining Kunst Algemeen: vakorganisatie van Kunst Algemeen, ordening en stofbeperking, PTA-herziening, kennisverwerking, kernconcepten, vakdidactiek, activerende werkvormen, beter leren kijken met VTR-kijktechnieken, kunstanalyse,  formatieve en summatieve toetsing, examenvragen deconstrueren en goede antwoorden construeren, examenvoorbereiding(maart-juni 2024)

 

Christelijk College Nassau-Veluwe, Harderwijk

Docententraining Kunst Algemeen: vakorganisatie van Kunst Algemeen, ordening en stofbeperking, PTA-herziening, kennisverwerking, kernconcepten, vakdidactiek, activerende werkvormen, beter leren kijken met VTR-kijktechnieken, kunstanalyse,  examenvragen deconstrueren en goede antwoorden construeren. Bijspijkeren van de kennisbasis van de KUA examenonderwerpen Massacultuur, Cultuur van het moderne, Burgerlijke Cultuur in de 17e eeuw in Nederland, Hofcultuur in 16e en 17e eeuw en Cultuur van de Kerk in de 11e t/m 14e eeuw. (maart-oktober 2023)

 

 

Gerrit van der Veen College, Amsterdam

Docententraining Kunst Algemeen: vakorganisatie van Kunst Algemeen, ordening en stofbeperking, PTA-herziening, kennisverwerking, kernconcepten, vakdidactiek, activerende werkvormen, beter leren kijken met VTR-kijktechnieken, kunstanalyse, toetsing en hoe examenvragen te deconstrueren en goede antwoorden te construeren. (juli 2022)

 

Stedelijk Gymnasium, Leiden

Docententraining Kunst Algemeen: de basis van Kunst Algemeen, kennisverwerking, ordening en stofbeperking, kernconcepten, vakdidactiek, activerende werkvormen, VTR-kijktechnieken en kunstanalyse. (maart/april 2022)

 

Willibrord Gymnasium, Deurne

Docententraining Kunst Algemeen: de basis van Kunst Algemeen, kennisverwerking, ordening en stofbeperking, kernconcepten, vakdidactiek, activerende werkvormen, toetsing, VTR-kijktechnieken, kunstanalyse en hoe examenvragen te deconstrueren en goede antwoorden the construeren. (maart 2022)

 

Sint-Janslyceum, 's-Hertogenbosch

Begeleiden van het integratietraject van de kunstvakken op het Sint-Janslyceum. 

Mijn rol was het begeleiden, stimuleren en bewaken van het ontwerpproces, het voorzitten van de werksessies, en aanjagen, inspireren en stimuleren van het proces door het aandragen van nieuwe invalshoeken, inbrengen van relevante onderwijstheorieën, kunsteducatievisies, voorbeeld cases, en het klankborden van ideeën van de kunstvakgroepen. Ondersteunen van de vakgroep in het formuleren van een gezamenlijke onderwijsvisie voor de kunstvakken en het ontwerpen en vormgeven van het nieuwe geïntegreerde curriculum, thema's en opdrachten. (februari 2021 - juni 2021)

 

Alasca - Esprit Scholen, Amsterdam

Examentraining Kunst Algemeen bestaande uit leer- en examenstrategie, kunstanalysevaardigheden, en bijspijkeren van de kennisbasis van de KUA examenonderwerpen.

Docententraining Kunst Algemeen: de basis van Kunst Algemeen, kennisverwerking, ordening en stofbeperking, kernconcepten, vakdidactiek, toetsing, activerende werkvormen, VTR-kijktechnieken. (januari 2021 - mei 2021)

 

IVKO Montessori Kunstvakschool, Amsterdam

Docent Kunst Algemeen en CKV voor havo 4 en havo 5, docent Beeldende Vakken-theorie voor mavo 4 en docent Kunstgeschiedenis voor mavo/havo 3. (augustus 2020 - heden)

 

IVKO Montessori Kunstvakschool, Amsterdam

Interim docent Kunst Algemeen en CKV voor Havo 4 en Havo 5 (februari 2020 - juli 2020)

 

Universiteit Utrecht lerarenopleiding Graduate School of Teaching
Graduate School of Teaching Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

Docent Vakdidactiek aan de lerarenopleiding Graduate School of Teaching voor Kunstgeschiedenis, Kunst Algemeen en CKV. Docent in vakken Vakdidactiek 1 (Educatieve Module), Vakdidactiek 2 (Eerstegraads Module), CKV Didactiek, Kunst & Educatie (muziek, dans, drama in Kunst Algemeen). Coördinator van de tweejarige master Kunstgeschiedenis: Educatie & Communicatie. Tevens scriptiebegeleider en tweede lezer. (2017 - heden)

 

Koninklijk Paleis Amsterdam

Koninklijk Paleis Amsterdam

Museumdocent en rondleider voor po en vo, groepen. Rondleidingen voor het onderwijs aansluitend op de kerndoelen van po en vo-onderbouw, en vakken CKV, Kunst algemeen en Latijnse/Griekse taal en cultuur en geschiedenis voor de bovenbouw van het vo, met thema's als Stadhuis in de zeventiende eeuw, aansluitend op Burgerlijke Cultuur in de zeventiende eeuw van Kunst Algemeen, en Grieken en Romeinen in het stadhuis, mede aansluitend op Latijnse/Griekse taal en cultuur. (2015 - heden)

 

Speciale thematische rondleidingen:

 

Examentraining Kunst (algemeen)

Samenstelling havo/vwo examentraining voor het vak Kunst (algemeen) over het onderwerp Burgerlijke Cultuur in de 17e e en uw in Nederland en het oude stadhuis van Amsterdam in het bijzonder, met veel aandacht voor kunstanalyse (voorstellingen en vormgeving), beter leren kijken, genres (historiestukken) en de symbolische laag vanuit de mythologische verhalen uitvoeren klassieke oudheid in de beeldende kunst. (2024-...)

 

Sporen van Slavernij

In deze interactieve rondleiding leren leerlingen van het voortgezet onderwijs en studenten van het MBO over verschillende facetten van onze slavernijgeschiedenis en reflecteren ze op de erfenis daarvan. (2023-...)

 

Van opstand tot oranjegevoel

In 1808 maakte Lodewijk Napoleon van het stadhuis een paleis en een paleis bleef het sindsdien. Het gebouw en Dam eromheen zijn verbonden met een aantal belangrijke omslagpunten in de Nederlandse geschiedenis. Deze interactieve rondleiding neemt leerlingen mee langs vier eeuwen Nederland en gaat in op de veranderende relatie tussen burger en bestuur. Van de Nederlandse Opstand naar een Republiek met burgerlijke vrijheid dankzij het gedecentraliseerde gezag, via de oligarchie van een gesloten regentenkliek en de patriotten die hun Vrijheidsboom op de Dam plantten, naar de centraal geleide eenheidsstaat onder Lodewijk Napoleon. Vervolgens zou de democratie met vallen en opstaan gestaag groeien, waarbij koning Willem I een vorst was die het parlement als een werktuig van zijn eigen gezag zag, terwijl onder koning Willem II de constitutionele monarchie in 1848 zijn definitieve vorm kreeg. (2023-... )

 

Het universum van Amsterdam

Het unieke verhaal van de grootste vloerkaarten ter wereld, in de vloer Burgerzaal, wordt deze zomer verteld. Een spectaculaire reconstructie van het oorspronkelijke uiterlijk van de sterrenhemelkaart is te zien door middel van lichtprojecties. Ook is een selectie van de mooiste Amsterdamse kaarten en atlassen uit de zeventiende eeuw te zien. De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met Allard Pierson | De Collecties van de Universiteit van Amsterdam. (zomer 2019)

 

Ferdinand Bol & Govert Flinck

In het kader van de grote tentoonstelling over Bol en Flinck in het Amsterdam Museum en het Rembrandthuis stonden de vijf grootste allegorische werken van deze leerlingen van Rembrandt in het oude stadhuis in speciale gallery talks centraal. (2017-2018) 

 

Nationale Tulpendag - Tulp in het paleis

Op zaterdag 21 januari 2017 was het tijd voor een typisch Hollands feestje: Nationale Tulpendag op de Dam in Amsterdam, met een gigantische pluktuin met zo’n 200.000 tulpen in verschillende kleuren. Niet alleen op de Dam, maar ook in het Paleis werd de aftrap van het tulpenseizoen gevierd met speciale rondleidingen waarin de tulp centraal staat. (2017)

 

Openstelling Koninklijk Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen

Publieksmedewerker en verteller voor de zomeropenstelling van het Koninklijk Paleis Noordeinde, het werkpaleis voor de Koning, en de Koninklijke Stallen in Den Haag. (zomer 2016/2017/2018/2019)

 

Paleis in oorlogstijd

Samenstelling en rondleidingen 'Paleis in Oorlogstijd' in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei, over hoe het gebouw uit handen van de bezetter bleef, hoe de bijzondere kunstwerken ongeschonden de Tweede Wereldoorlog overleefden en meer bijzondere verzetsverhalen over de Paleisbewoners in die tijd. (2016)

 

Bataafse Opstand

Samenstelling en rondleidingen 'Bataafse Opstand' in het Koninklijk Paleis Amsterdam voor het publiek van de tragedie Batavische Gebroeders van Joost van den Vondel, opgevoerd na de rondleiding door Theater Kwast in VondelCS. (2016)

 

Het Grachtenmuseum, Amsterdam

Museumdocent en rondleider over het onstaan van de Amsterdamse grachtengordel (2019 - heden).

 

Mede-ontwikkelen en gidsen van grachtenrondvaart over het Unesco erfgoed 'De Amsterdamse Grachtengordel' voor Museum Het Grachtenhuis in samenwerking met Rederij Stromma voor de Museumnacht Amsterdam 2018 en 2019. Mede-ontwikkelen en gidsen Grote Grachten Tour over het ontstaan van de Amsterdamse grachten (april 2020).

 

Museum Het Grachtenhuis Museumnacht

Regal Travel Service, Amsterdam

Gids en rondleider in de Amsterdamse grachten, buurten en Rijksmuseum (2019 - heden).

 

IVKO Montessori Kunstvakschool

IVKO Montessori Kunstvakschool, Amsterdam

Interim docent Kunst Algemeen voor havo 5. (oktober 2018)

 

 

Oxford Brookes University ism TU Delft

Architectuurrondleiding op het Steigereiland van Amsterdam-IJburg, toegespitst op de verschillende vormen van particulier opdrachtgeverschap, regie-instrumenten voor zelfbouw en hoe dit in de stedenbouwkundige planning besloten is. Aan de hand van zijn exemplarische voorbeelden zijn zelfbouw architectuur, constructietechnieken, bouwmaterialen en drijvende woningen nader beschouwd. (januari 2018)

 

Universiteit van Amsterdam lerarenopleiding ILO

Universiteit van Amsterdam

Docent Vakdidactiek Kunstgeschiedenis (a.i.) aan de interfacultaire lerarenopleiding (ILO) van de Universiteit van Amsterdam. (2017-18)

 

Gerrit Rietveld College Utrecht Kunst Algemeen

Gerrit Rietveld College Utrecht

Training van 7 CKV- en muziekdocenten in de vakdidactiek van het geven van kunstvakken en in de stof van het vak Kunst Algemeen in 8 modules. De training vakdidactiek behelst onder andere de theorie en praktijk van de vertaling van leerlijnen naar lesblokken naar lesplannen, benadering en leerroutes, stofbeperking, de theorie achter leerdoelen, leeractiviteiten en werkvormen, lagere en hogere denkvaardigheden volgens Bloom, toetsing, examenvragen, effectieve werkvormen in de klas en in het museum. Het vak Kunst Algemeen is behandeld naar de inhoud van onderwerpen, invalshoeken en vaardigheden door kernconcepten, accenten binnen de onderwerpen en de inhoudelijke behandeling van de stof aan de hand van de hoofdstukken van De Bespiegeling en mogelijke werkvormen. (2016-2017)

 

Arcam Architectuurcentrum Amsterdam

Architectuurcentrum Amsterdam (Arcam) - Dag van de Architectuur Amsterdam 2016

De Dag van de Architectuur Amsterdam 2016 staat in het teken van het zelfbouwen, ofwel het collectief en particulier opdrachtgeverschap. Hiervoor wordt er in vier gebieden open huis gehouden: Zeeburgereiland, IJburg, Houthavens en Buiksloterham. Niels Nannes heeft voor deze dag twee rondleidingen gegeven over de ontwikkeling van IJburg, zelfbouwen op Steigereiland, met een accent op welstandsvrij bouwen en de mate van vrijheid hierin. (2016)

 

Universiteit van Amsterdam
Expertisecentrum Kunsttheorie
Rijksmuseum

Expertisecentrum Kunsttheorie UvA & Rijksmuseum Amsterdam

Workshop Architectuur VO-studiedag 2015: Het ontwerpen en leiden van een workshop voor kunstdocenten over 19e-eeuwse architectuur (en specifiek het Rijksmuseum van Cuypers) met als doel om effectieve leeractiviteiten te kunnen selecteren gericht op creatief denken en kunst analyseren, en daarmee samenhangende, betekenisvolle werkvormen ontwikkelen bij kernconcepten in de kunst. (2015)

 

Rijnlands Lyceum Sassenheim

 

Rijnlands Lyceum Sassenheim 

CKV 2.0 training en lesplanontwikkeling. Workshop en feedback voor het maken van legitieme, effectieve en ‘betekenisvolle’ CKV-lessen voor leerlingen en het op verschillende manieren aanspreken van hogere orde denk- en docentvaardigheden door het inzetten van activerende werkvormen, gestructureerde kunstanalyse, expert scaffolding, essentiële vragen, dialogisch leren, hardop denken en visual thinking technieken. Feedback op ontwikkelde lesplannen voor de verschillende CKV thema's. (2015/16)

Universiteit van Amsterdam

Universiteit van Amsterdam, Interfacultaire Lerarenopleiding Kunstgeschiedenis

Onderzoeksassistent promotieonderzoek van Marie-Thérèse van de Kamp MA, MSc. Beoordelen beeldende vaardigheden en de mate van creativiteit in kunst van de onderzoeksgroep. (2015)

 

Reinwardt Academie

Reinwardt Academie - Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 

Beoordelaar tentamen Kunst na 1900. (2016)

Beoordelaar onderzoekspapers studenten erfgoedstudies. (2015)

 

Koning Willem I College Den Bosch

Koning Willem I College Den Bosch

Begeleiden van pedagogische en vakdidactische aspecten bij het ontwikkelen van de interdisciplinaire kunstleerlijn Concept naar Beeld voor het MBO. (2015)